سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۵/۳۱(مرداد ماه) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني گوهر فام اميد دوره ۱ ماهه منتهي به ۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني گوهر فام اميد دوره ۱ ماهه منتهي به ۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ صورتهاي مالي هفت ماه و ۲۶ روزه منتهي به تاريخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي گوهرفام اميد (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۷ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸۰۲۳۱(اردیبهشت ماه) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني گوهر فام اميد دوره ۱ ماهه منتهي به ۹۸/۰۱/۳۱(فروردین ماه) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹(اسفند ماه) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد چهارماه و ۲۶ روزه منتهي به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ صورتهاي مالي چهارماه و ۲۶ روزه منتهي به تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي گوهرفام اميد (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ صورتهاي مالي چهارماه و ۲۶ روزه منتهي به تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي گوهرفام اميد (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ صورتهاي مالي چهارماه و ۲۶ روزه منتهي به تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي گوهرفام اميد دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷۱۱۳۰(بهمن ماه) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷۱۰۳۰(دی ماه) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي ۱ ماه و ۲۶ روز منتهي به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷۰۹۳۰(آذر ماه) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي ۱ ماه و ۲۶ روز منتهي به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ افشای گزارش وضعیت ماهانه پورتفو - آبان ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ افشای گزارش وضعیت ماهانه پورتفو - مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ افشای گزارش وضعیت ماهانه پورتفو - شهریور۹۷ دانلود