صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ارتباط با صندوق

ارتباط با صندوق

نام شعبه

آدرس

مدیر

تلفن

گوهرفام امید

بزرگراه شهید حقانی-گاندی جنوبی-کوچه شانزدهم-پلاک 7

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

021-88207580

 دریافت نظرات و شکایات: