سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۰۱ (۱۰۰) ۱.۸۵ (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۱۵ (۰.۶۸) ۷۲.۲۹ (۹۱.۶۵)
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۱۸ ۱.۵۱ ۹۳.۵۹ ۲۳,۶۶۹.۷
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ (۱.۴۲) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۵۵ ۱.۰۸ ۶۳۴.۷۲ ۴,۹۰۸.۱۸
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۱۲ ۰.۷۲ ۵۲.۵۴ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۷ ۱.۵۲ ۴۶,۰۷۱.۵۶ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۲۹ ۱.۶۱ ۱۰,۵۳۱.۱ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱.۰۹ ۰.۸۹ ۵,۱۷۷.۹۴ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۲.۷۲) (۱.۰۷) (۱۰۰) (۹۸.۰۱)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۹۷ ۰.۷ ۳,۲۹۵.۷۵ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲.۶۵ ۱.۹۶ ۱,۳۷۶,۴۳۷.۴۳ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۸۲ ۰ ۱,۸۷۴.۶۲ ۰.۰۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ (۰.۱۲) ۰ (۳۶.۰۶) ۰