صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ (۰.۲۶) ۰.۱۴ (۶۱.۸۱) ۶۸.۴۹
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۲۶ ۰.۸۹ ۱۵۷.۴۷ ۲,۴۵۷.۰۷
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ (۰.۳۸) ۰.۳۸ (۷۴.۸۵) ۲۹۸.۵۱
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۹۵) (۱) (۹۶.۹۵) (۹۷.۴۶)
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۳۸ ۰.۱۷ ۳۰۵.۲ ۸۷.۳۲
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۸) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۵) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۸) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۵۴ ۰.۲۲ ۶۲۲.۹۸ ۱۱۹.۴۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۹۲) (۱.۳۹) (۹۶.۶۲) (۹۹.۳۹)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱.۵۵ ۰.۰۷ ۲۷,۰۱۹.۵۱ ۳۱.۳۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۸۱) (۰.۳) (۹۴.۸۳) (۶۶.۶۹)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۳) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۶) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۹۶ ۱.۲۱ ۳,۱۳۶.۶۵ ۷,۸۶۱.۷۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۸) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۲.۱۷ ۰.۸۳ ۲۵۷,۲۰۹.۴۸ ۱,۹۴۶.۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰