صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اهداف صندوق

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی‌که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانۀ این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته ‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

دارايي ها در صندوق

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

1- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام شرکت های زیر است:

  •     گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) با نماد "وامید"؛
  •     سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) با نماد "گوهران"؛
  •    سیمان هرمزگان (سهامی عام) با نماد "سهرمز"؛
  •   کویر تایر (سهامی عام) با نماد "پکویر"؛
  •    مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) با نماد "وهور"؛


2- صندوق می تواند مازاد منابع خود را در دارایی های مالی واجد شرایط زیر سرمایه گذاری نماید:

  • اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهني و ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامي شرايط زير را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آنها از سوي دولت، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلي براي آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه­گذاری و سود آن­ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس­های پذیرفته شده و معاملات ثانویه آن ها در بورس امکان پذیر باشد.

  • گواهي‌هاي سپردة منتشره توسط بانک‌ها يا مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
  • هر نوع سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها و مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.