سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
2 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهرفام امید مورخ ۱۳۹۸۰۶۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
3 روزنامه رسمی به شماره 21657 صندوق گوهرفام امید در خصوص تغییر حسابرس ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
4 تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۳.۰۱ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد در خصوص حق عضویت در کانون کارگزاران ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
5 تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۳.۰۱ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد در خصوص تغییر حسابرس ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
6 تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد) ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
7 تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد) ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
8 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اخحتصاصی بازار گردانی گوهرفام امید ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
9 لیست حاضرین در مجمع موسس مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
1
سایز صفحه