صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
هزینه‌های صندوق

 

فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري ثابت حامی به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشندعنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل شش در هزار (006/0) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق *

هزینه‌های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 60 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با ارائة مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق**

کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد (02/0)از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (003/0) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (02/0) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی ***

کارمزد متولي

سالانه معادل یک در هزار (001/0) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر 250 میلیون ریال است****

حق‌الزحمة حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 200 میلیون ریال.*****

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

معادل یک در هزار (001/0) از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه عضویت دریک کانون یا کانونی که مطابق مقررات صندوق ملزم به عضویت درآن کانون است. ازمحل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنماوخدمات پشتیبانی آن ها هزینه: هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه  مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

 

* هزینه های تاسیس به نسبت مساوی بین موسسین صندوق تقسیم می گردد.                                                                                                 

** هزینه برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می گردد.                                       

*** کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارايي‌هاي روز کاری قبل و سود علی­الحساب دریافتنی سپرده­های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص يادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

**** کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود و کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کند.

****** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر 50 میلیون ریال است.

توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه

شرح

مدیر

کارمزد صدور

مبلغ20،000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی‌که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیماندة واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد.

 

مدیر ثبت

کارمزد ابطال

مبلغ20،000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری

مدیر ثبت