سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۶,۰۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹۳,۹۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵۸,۷۷۸,۷۴۲,۷۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۵,۶۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۹۷,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۹۷,۸۱۱
تاریخ انتشار
1398/04/30
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱,۲۰۵,۶۴۴ ۱,۱۹۷,۸۱۱ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۵۸,۷۷۸,۷۴۲,۷۳۸
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱,۱۹۲,۱۰۰ ۱,۱۸۴,۴۸۴ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۵۵,۸۹۹,۴۲۷,۰۳۷
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱,۱۹۱,۲۰۶ ۱,۱۸۳,۶۴۱ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۵۵,۷۱۷,۳۴۴,۰۳۵
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱,۱۹۱,۲۵۶ ۱,۱۸۳,۶۹۱ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۵۵,۷۲۸,۰۴۹,۴۵۶
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱,۱۹۱,۳۰۶ ۱,۱۸۳,۷۴۰ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۵۵,۷۳۸,۷۶۱,۸۱۲
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱,۱۸۸,۵۵۸ ۱,۱۸۰,۹۵۶ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۵۵,۱۳۷,۲۴۵,۲۲۶
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱,۲۳۶,۹۶۷ ۱,۲۲۹,۵۳۴ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۶۵,۶۳۲,۱۸۷,۷۵۷
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱,۲۴۶,۹۵۳ ۱,۲۳۹,۴۷۹ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۶۷,۷۸۰,۷۷۰,۱۴۴
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱,۲۳۸,۶۲۶ ۱,۲۳۱,۲۵۴ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۶۶,۰۰۳,۷۰۳,۳۰۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱,۲۵۹,۱۱۸ ۱,۲۵۱,۵۴۱ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۷۰,۳۸۶,۷۳۴,۲۰۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱,۲۵۹,۱۶۹ ۱,۲۵۱,۵۹۲ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۷۰,۳۹۷,۷۳۶,۳۰۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱,۲۵۹,۲۲۰ ۱,۲۵۱,۶۴۳ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۷۰,۴۰۸,۷۴۵,۲۴۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱,۲۱۷,۹۶۳ ۱,۲۱۰,۶۶۱ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۶۱,۵۵۴,۸۷۱,۳۰۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱,۱۸۲,۲۷۰ ۱,۱۷۵,۳۶۷ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۵۳,۹۲۹,۷۴۶,۳۹۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱,۱۴۲,۵۴۱ ۱,۱۳۵,۸۹۹ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۴۵,۴۰۳,۰۵۶,۹۱۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱,۱۳۹,۶۰۰ ۱,۱۳۲,۹۵۵ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۴۴,۷۶۶,۹۶۰,۹۲۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱,۱۵۷,۴۸۸ ۱,۱۵۰,۶۵۲ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۴۸,۵۹۰,۲۷۸,۲۶۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱,۱۵۷,۵۲۶ ۱,۱۵۰,۶۹۰ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۴۸,۵۹۸,۴۳۶,۰۵۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱,۱۵۷,۵۶۴ ۱,۱۵۰,۷۲۷ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۴۸,۶۰۶,۶۰۰,۵۷۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱,۱۳۷,۷۳۲ ۱,۱۳۱,۰۳۴ ۰ ۰ ۴۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۱۶,۰۴۳ ۲۴۴,۳۵۱,۸۹۵,۱۴۸