صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۶,۹۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰۳,۰۰۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵۸,۹۳۱,۶۱۶,۲۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۰۵,۴۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۹۴,۹۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۹۴,۹۲۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱,۵۰۵,۴۴۳ ۱,۴۹۴,۹۲۵ ۰ ۰ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۵۸,۹۳۱,۶۱۶,۲۹۸
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱,۴۷۸,۶۱۰ ۱,۴۶۸,۳۳۶ ۰ ۰ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۵۰,۷۶۸,۷۴۱,۲۴۶
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱,۴۵۴,۴۲۲ ۱,۴۴۴,۳۴۵ ۰ ۰ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۴۳,۴۰۳,۸۷۵,۰۷۷
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱,۴۲۹,۲۵۱ ۱,۴۱۹,۳۴۹ ۰ ۰ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۳۵,۷۳۰,۲۴۰,۹۸۵
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱,۴۲۹,۳۳۰ ۱,۴۱۹,۴۲۹ ۰ ۰ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۳۵,۷۵۴,۶۴۴,۶۸۹
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱,۴۲۹,۴۱۰ ۱,۴۱۹,۵۰۸ ۰ ۰ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۳۵,۷۷۹,۰۴۸,۴۱۸
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱,۴۱۵,۴۰۱ ۱,۴۰۵,۶۲۶ ۰ ۰ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۳۱,۵۱۷,۴۱۸,۳۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱,۴۱۲,۵۹۶ ۱,۴۰۲,۹۴۶ ۰ ۰ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۳۰,۶۹۴,۴۵۶,۵۱۰
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱,۴۰۳,۱۷۳ ۱,۳۹۳,۷۹۰ ۰ ۰ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۲۷,۸۸۳,۷۸۰,۲۵۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱,۳۸۳,۱۷۷ ۱,۳۷۳,۸۵۶ ۰ ۰ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۲۱,۷۶۴,۱۹۵,۶۱۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱,۳۶۷,۵۳۸ ۱,۳۵۷,۹۹۵ ۰ ۰ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۱۶,۸۹۵,۰۸۵,۳۶۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱,۳۶۷,۶۱۴ ۱,۳۵۸,۰۷۱ ۰ ۰ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۱۶,۹۱۸,۴۲۲,۴۳۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱,۳۶۷,۶۹۰ ۱,۳۵۸,۱۴۷ ۰ ۰ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۱۶,۹۴۱,۷۵۹,۵۳۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱,۳۶۶,۳۰۵ ۱,۳۵۶,۵۸۱ ۰ ۰ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۱۶,۴۶۰,۸۴۵,۵۳۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱,۳۵۱,۶۳۲ ۱,۳۴۱,۹۲۴ ۰ ۰ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۱۱,۹۶۱,۳۷۲,۸۶۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱,۳۳۵,۸۶۳ ۱,۳۲۶,۲۶۰ ۰ ۰ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۰۷,۱۵۲,۴۹۶,۶۲۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱,۳۳۳,۶۲۷ ۱,۳۲۴,۰۴۸ ۰ ۰ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۰۶,۴۷۳,۳۴۶,۷۹۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱,۳۳۹,۲۸۳ ۱,۳۲۹,۶۶۸ ۰ ۰ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۰۸,۱۹۸,۹۱۱,۶۱۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱,۳۳۸,۸۵۹ ۱,۳۲۹,۲۴۴ ۰ ۲,۴۰۹ ۶۱۳,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۰۶,۹۹۳ ۴۰۸,۰۶۸,۷۵۳,۲۵۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱,۳۳۹,۶۷۸ ۱,۳۲۹,۹۸۷ ۰ ۰ ۶۰۹,۱۶۸ ۰ ۰ ۳۰۴,۵۸۴ ۴۰۵,۰۹۲,۸۴۱,۵۰۵